Ученици

Теме за матурски испит

Теме за матурски испит

Гимназија у Великој Плани

број 666

25.12.2017. год.

 

Наставничко веће

Гимназије на седници одржаној дана 25.12.2017. године усвојило је

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ РАДОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

Теме за матурске радове из социологије

1. Власт и моћ – харизматичне вође

2.Друштвене неједнакости  и  сиромаштво

3.Жан Жак Русо – друштвени  уговор

4.Еутаназија – религијска и филозофска  перспектива

5.Глобализација  и  нови  светски  поредак

6.Верске  секте  као  деструктивна  друштвена  појава

7. Карл  Маркс – личност  и  дело

8. Облици  друштвене  девијације

 

Теме за матурске радове из српског језика и књижевности

1. Функција дескрипције у роману „Чича Горио“ Оноре де Балзака

2. Мотив послушности у причи „Преображај“ Франца Кафке

3. Mотивација понашања лика у роману „Странац“ Албера Камија

4. Тачка гледишта у роману „Корени“ Добрице Ћосића

 

Теме за матурске радове из биологије

 1. Рибонуклеинске киселине
 2. Златни пресек – математика у биологији
 3. Поремећаји у исхрани
 4. Кожни систем кичмењака
 5. Болести које изазивају ваљкасте глисте (Nematoda)
 6. Рецепторско – ефекторни систем
 7. Еколошке промене у природи настале деловањем човека
 8. Загађивање хране и заштита од загађивања
 9. Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса
 10. Биологија и култура у еволуцији човека
 11. Динамичка организација ћелије
 12. Јонска основа акционог потенцијала
 13. Болести нервног система
 14. Нервно – мишићна синапса

 

Теме за матурске радове из немачког језика

1.Die feudalhöfische Dichtung

2.Die Geschichte der deutschen Schlösser
Теме за матурске радове из математике

1. Аритметичка, геометријска, хармонијска и квадратна средина

2. Диференцијалне једначине

3. Паскалов троугао и број е

4. Примена извода

 

Теме за матурске радове из рачунарства и информатике

1. Adobe Photoshop Illustrator

2. Програми за видео продукцију

4. Видео продукција у Adobe апликацијама

5. Израда апликације у програму Делфи

6. Оперативни системи

7. Процесори нове генерације

8. Програмски језик C++

9. Интернет и ауторска права на интернету

10. Алати за креирање web странице

 

Теме за матурски рад из музичке културе

 1. Музика средњег века
 2. Музика античке грчке
 3. Оперско стваралаштво рихарда вагнера
 4. Ђузепе верди живот и дело

 

Теме за матурске радове из ликовне културе

1.Уметност фотографије

2.Дубинска оштрина код фотографије

3.Документарна фотографија

4.Улична фотографија

5.Фотографија XX века- Вилијам Клајн

6. Пејзаж у фотографији

 

Теме за матурске радове из филозофије

1. Филозофија Јована Дамаскина

2. Појам љубави у Платоновој филозофији

3.Поперова филозофија науке

4. Појам друштвеног уговора у Русоовој филозофији

5.Структура научних револуција

6. Иморализам као последњи морални захтев

7. Проширена когниција

8. Сартров егзистенцијализам

 

Теме за матурске радове из историје

1.Рамзес II – Велики

2.Религија старих египћана

3.Египат – Ново царство

4.Спарта

5.Атина у Периклово доба

6.Александар Македонски

7.Гај Јулије Цезар

8.Стефан Немања

9.Душан Силни

10.Црквена самосталност – аутокефалност

11.Алексеј I Комнен

12.Наполеон Бонапарта

13.Кнез Михајло Обреновић

14. Краљ Милан Обреновић

15.Мајски преврат

16.Убиство Карађорђа ( радовањски луг)

17.Адолф Хитлер

18.Јосиф Стаљин

19.Бенито Мусолини

20.Равногорски покрет

21.Петер Бојовић

22.Солунски фронт

23.Милош Обреновић

проф. Новица Жабарац

 

24.Kнез Лазар Хребељановић

25.Деспот Стефан Лазаревић

26.Генерал Живојин Мишћ

27.Краљ Петар I Карађорђевић

проф. Дарко Ивановић
Теме за матурске радове из географије

1. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Италлије

2. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Холандије

3. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Данске

4. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Швајцарске

5. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Турске

6. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Монголије

7. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Канаде

8. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Јапана

9. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Северне Кореје

10. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Кубе

11. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Казахстана

12. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Црне Горе

13. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Либије

14. Физичко-географске и друштвено-економске одлике ЈАР-а.

15. Физичко-географске и друштвено-економске одлике Аргентине

16. Привредни значај ЕУ и Србије у њој

17.Крагујевац и његов привредни значај

18. Ветрови и њихов привредни значај

19. Облаци и њихов привредни значај

20. Звезде и значај њиховог проучавања

21.Национални паркови и њихов привредни значај

22. Пустиње света

23.Падавине и њихов привредни значај

24.Климати на Земљи и њихов привредни значај

25.Реке Србије и њихов привредни значај

26. Реке Африке и њихов привредни значај

 

Директор,

Влатка Милосављевић