Манифестације

Наступ на манифестацији „Дани општине“

Као што је планом рада у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање и било планирано, неформална група младих предузетника “ПРОактива“ представила се  на манифестацији Дани општине у среду, 25. априла. Јавности су приказани производи различите врсте – од честитки за сваку прилику, преко цветних аранжмана , слика рађених техником квилинга, украсних  блокчића, украсних детаља за аранжмане столова до едукативних производа који се могу употребити у настави и учењу – тзв. едукативне  кутије, едукативне свеске, свеске-паметног папира  тзв “мозгалице на расклапање“. Ови производи намењени настави и учењу у великој мери могу допринети процесу рационализације процеса учења јер демонстрирају класификацију појмова из различитих научних области на нетрадиционалан, нелинеаран начин већ поштују асоцијативну природу виших менталних процеса и засновани су на укљућивању  у процесе учења различитих чула -вида, додира, простора што све јако помаже процесе учења.

    

У овом периоду, израда производа усмерена је и даље на маркетиншке активности школе, пре свега упис у први разред. Како нас у гимназијама широм Србије, па и у нашој, од следеће године чекају велике промене, пре свега увођење опште матуре шк. 2012/21  без које неће бити могућ упис на факултете, предузетници су се потрудили да информишу запослене у школама и ученике о новинама израђујући атипичан и естетски примамљив  инфо материјал који садржи  језгровит приказ предстојећих промена у гимназијама.

   

Велики број наших суграђана обишао је штанд Гимназије на којем су, поред предузетничких активности били присутни ученици и наставници-чланови Тима за маркетинг са класичним материјалима којим  информишу заинтересоване о могућностима уписа и промовишу рад ове образовне институције са великом традицијом. Новина на овогодишњем представљању била је топографска карта Општине са припадајућим селима и битним географским подацима и подацима о становништву.

    

Као и других година, и ове године је било могуће са гимназијалцима одиграти партију шаха на штанду Гимназије.