Интерна едукација

Лични план професионалног развоја

Posted on

“Подршка развоју компетенција наставника за управљање професионалним развојем кроз стручно усвршавање  –Лични план професионалног развоја “   Циљ едукације је унапређене компетенције наставника за управљање професионалним развојем кроз планирање стручног усвршавања на основу стандарда. Исходи обуке би требало да помогну наставницима да: уочавају повезаност између стручног усавршавања и професионалног развоја, као и развоја установе спроводе […]