Интерна едукација

Лични план професионалног развоја

Подршка развоју компетенција наставника за управљање професионалним развојем кроз стручно усвршавање  Лични план професионалног развоја

 

Циљ едукације је унапређене компетенције наставника за управљање професионалним развојем кроз планирање стручног усвршавања на основу стандарда. Исходи обуке би требало да помогну наставницима да:

  • уочавају повезаност између стручног усавршавања и професионалног развоја, као и развоја установе
  • спроводе технику анализе потреба за стручним усавршавањем на нивоу школе и  на личном плану
  • разумеју концепцију ЛПСУ и његове повезаности са портфолијом
  • израде ПСУ са свим елементима које предвиђају стандарди за ове области.

                        

Како је од ове године професионални развој наставника посебно  наглашен увођењем новог тима који је задужен за подршку и праћење професионалног развоја наставника, сматрали смо да је неопходно обновити  знања из ове области како би процес планирања, како професионалног развоја био ефикаснији  и у већој мери допринео унапређењу васпитно-образовног рада.

Обуку је водила Смиља Синђелић, психолог-стручни сарадник у Гимназији, а присуствовало јој је 15 наставника.