Манифестације

Светски дан прве помоћи

          Циљеви пружања прве помоћи су спашавање живота, спречавање настанка компликација и инвалидности и скраћивање трајања лечења и опоравка, не доводећи у опасност сопствени живот.

          Наша Гимназија већ традиционално обележава Светски дан прве помоћи. У среду, 26.9.2018. године, на спортском терену у дворишту Гимназије, изведена је показна вежба техника прве помоћи. На спортским теренима били су ученици првог и другог разреда Гимназије, директорка и професори Школе, тако да је укупно обухваћено око 120 ученика.

          Волонтери Црвеног крста који су и ученици наше школе били су распоређене на три полигона, а Дарко Рајић, здравствени радник Дома здравља ,,Милан – Бане Ђорђевић“ и инструктор прве помоћи, водио је вежбе и објашњавао симулиране повреде. На првом полигону био је приказан Хајмлихов захват приликом загушења и КПР на лутки (,,фантому“), на трећем Раутеков хват код особе која повређена лежи или је без свести (стављање на бок) и на четвртом имобилизација повређене руке.

         

          

          Такође је објашњен поступак обраде ране код уједа паса, заустављање крварења из носа, умиривање особе код епилептичног напада, као и поступак примарног, првог прегледа којим проверавамо животне функције повређене особе.

          Ученици су након приказа могли да практично ураде  вежбе пружања прве помоћи .