Манифестације

Обележавање Дана менталног здравља у Гимназији

          Светски дан менталног здравља је међународни дан чије обележавање је покренула Светска здравствена организација 1992. године, у циљу подизања свести о проблемима менталног здравља и мобилизације напора за његово очување  Десетог октобра сваке године организују се разноврсна пригодна дешавања широм света и објављују текстови и прилози у медијима и на друштвеним мрежама о значају менталног здравља.

          У нашој Гимназији ученици и професори су читаву радну недељу посветили активностима са идејом да се покаже да се удруженим напорима заједнице и развијањем емпатије, поверења, хуманих и солидарних односа међу људима, могу створити услови за срећније, односно (ментално) здравије друштво. Како многа научна истраживања показују да физичка активност позитивно утиче на физичко здравље, али доприноси и менталном, емотивном, интелектуалном, па чак и социјалном благостању заједнице, кроз наше активности ставили смо акценат управао на физичку активност тј. вежбање, као на један од важних елемената емоционалног и менталног развоја  адолесцената.

         

          Носиоци активности су били професори који су чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и ученици, а сарадници професори физичког васпитања, професорка психологије, одељењске старешине и гимназијалци-волонтери Црвеног крста. Гости су нам били професор физичког васпитања и фитнес-инструктор Бојан Стојиловић, и председник Општине Игор Матковић, који је играо фудбал за екипу професора.

         

          Обележавање Дана менталног здравља одвијало се  кроз следеће активности:
– утакмице између ученика и професора у баскету, фудбалу и одбојци;
– јавни час физичког васпитања-цела школа је 20 минута радила вежбе на спортском терену уз музику и стручно вођење фитнес-инструктора Бојана Стојиловића;
– едукативна радионица ,,Еликсир толеранције“ реализована је у Клубу ,,Гимназијалац“, а водила ју је Лидија Стојковић, професорка психологије и шест ученица које су волонтерке Црвеног крста, а прошле су обуку на пројекту ,,Промоција хуманих вредности“;
– дискусије на тему толеранције и решавања конфликата на часовима одељењских заједница.

          

       Дан менталног здравља у Гимназији обележен је ове године, већ традиционално, по шести пут.