Ученици

Незнање угрожава репродуктивно здравље младих

          Једна од мера популационе политике општине Велика Плана, коју кроз пројекат финансира Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, јесу и едукације на тему репродуктивног здравља, намењене ученицима средњих школа. Наша општина тако спроводи једну од активности у раду на реализацији пројекта суфинансирања мера популационе политике јединица локалне самоуправе.

          Репродуктивно здравље је стање комплетног физичког, психичког и социјалног благостања у свим аспектима који се тичу репродуктивног система, његових функција и процеса. Да би се очувало репродуктивно здравље потребно је свим људима обезбедити свеобухватну и исправну информисаност и могућност избора метода контрацепције који је безбедан, ефикасан, приступачан и прихватљив. Свако лице, а посебно адолесценте треба информисати и оспособити да се заштите од полно преносивих инфекција.

          У нашој школи је за 50-ак ученика Гимназије и Техничке школе одржана едукација о значају репродуктивног здравља, полно преносивим болестима, контрацепцији, здравим стиловима живота, што је од пресудног значаја за будућност младих. Говорило се и о неким од битних фактора који су део наше цивилизације – наталитету, родитељству, еманципацији и измењеном положају жене и деце у породици, дискриминацији жена, o феномену недовољног рађања у Србији у односу на већину европских земаља, смањењу поpулације становништва у Србији.

          Разговор и дискусију са ученицима водио је Миодраг Губиан, из НВО “ Инклузија данас“ из Прокупља.