Корона

Недељни оперативни план

Недељни оперативни план у обављању васпитно-образовног рада у новонасталој ситуацији;
организације, спровођења и праћења учења на даљину за период 16.3.-20.3.2020.

 

активност

Носиоци активности

 

напомена

Обавештења за родитеље, ученике и наставнике Директор школе, стручни сарадник,

наставник задужен за одржавање школског сајта

16.3.2020. Обавештења су прослеђена свим наставницима путем вибер групе гимназијских професора, путем мејла; обавештење за ученике и родитеље стављено на школски сајт
Наставничко веће:

Конретизација корака у обављању васпитнообразовног рада у новонасталој ситуацији

Директор школе, наставници, стручни сарадник 17.3.2020. Наставничко веће је изабрало најдоступнију и најприлагођенију онлине врсту комуникације; одељењске старешине треба да у току дана формирају одељенске  затворне групе и унутар њих предметне одељке .

Одељенске сштарешина да формирају вибер групу са родитељима до 23.03.2020.

Формирање група на, фејсбуку или евентуално  вибер апликацији… Одељењске старешине 17.3.2020. одељенске старшине формирале групе
Прикупљање података о  ученицима који немају могућност праћења наставе на даљину Одељењске старешине 17.3.2020 Достављени подаци директору школе

најкасније до 19.3.2020.

Обавештење за наставнике, ученике и родитеље о  начинима реализације наставе на даљину за нашу школу

 

Директор школе 17.3.2020. Обавештење за наставнике путем мејла, за ученике и родитеље на школском сајту и преко одељењских старешина
обезбеђена могућност психолошког саветовалишта путем вибера или скајпа школски психолог 18.3.2020. обавештење о могућности психолошког саветовања на школском сајту где је и контакт психолога
подстицај од стране одељ. старешина и наставника да се ученици укључе у волонтерске активности у одељенске старешине, наставници, психолог, директор 17.3.2020.

 

 

Договорени начини реализације наставе:

  1. Google учионица се формира за: написати предмете и одељења у којима се реализује настава путем Google учионица за ученике: 2/1,2/2,3/1 математика, ½,1/1,3, 2/2,2/1,3, 3/1,2, 3/3, 4/1,4/3 немачки, 3/2,3/3 физика     
  2. За остале наставне предмете наставници ће припремати материјале за ученике и објављивати у формираним групама, које су формирале одељенске старешине
  3. За ученике који немају интернет упутиће се на садржаје на РТС Планети и биће им достављен штампани материјал
  4. За ученике који немају интернетдоставиће им се штампани материјал
  5. На снази је важећи распоред часова и том динамиком ће се наставни материјал стављати на фејсбук групе или у Google учионици или путем платформи  почев од 18.3.2020.
  6. Договорено је да наставници уз наставни материјал осмисле и начине на који ће пратити постигнућа и активности ученика. Предложено је да наставници осмисле, уз наставне материјале и материјале-домаће задатке којима ће се пратити постигнућа ученика и који ће истовремено бити подстицаји за учење, краће тестове, мање есеје, презентације и сл. које ће им ученици слати на на фејсбук. Неопходно је пратити оптерећеност ученика; Одељењске старешине, директор школе и психолог ће  пратити оптерећеност ученика.
  7. За ученике којима ће бити достављен штампани материјал, послаће се и задаци, краћи тестови уз обавештење да ученици чувају јер спадају у педагошку документацију школе.

 

Директор

18.03.2020.                                                                                                                      Влатка  Милосављевић