Корона

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

У новонасталим условима настава се одвија по устаљеном распореду по којем је Гимназија у Великој Плани и иначе радила и на тај начин се о њој води евиденција у есДневнику. Новоусвојени распоред односи се на време у које наставници шаљу одељењима тј. ученицима своје припремљене онлине материјале путем канала који су раније изабрали. Њега је Педагошки колегијум Гимназије усвојио путем телефонских и онлајн консултација 22. марта 2020., а са циљем ограничења броја контаката у смеру НАСТАВНИК – УЧЕНИК и ради растерећења ученика у циљу очувања њихове мотивације. Наравно, ученици могу у било које време наставницима слати своје домаће задатке, радове или им упућивати питања.

Распоред за 1 разред

Распоред за 2 разред

Распоред за 3 разред општи смер

Распоред за 3 разред друштвено-језички смер

Распоред за 4 разред општи смер

Распоред за 4 разред друштвено-језички смер