Гимназија

Обавештење за ученике осмог разреда

Гимназија у Великој Плани ове године уписује ученике у 2 одељења ОПШТЕГ  типа и 1 ИТ одељење (за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику). У наставку  су дате основне информације у вези ова два смера.

ОПШТИ ТИП:

Општи смер пружа одличну основу за даље образовање и оставља ученику могућност да се упозна са различитим предметима пре него што одлуче шта ће студирати. Уколико волите и природне и друштвене науке, онда је општи смер прави избор.

Програм овог смера обухвата широк опсег знања из свих предмета. Предвиђено је више часова природних наука него на друштвено – језичком смеру и више часова страних језика и друштвених наука него  на природно – математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимању или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила. У табели је дат преглед свих предмета и број часова са којим је сваки предмет заступљен.

ИТ  СМЕР:

Гимназијско ИТ одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама. Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања – студирање у тој области, али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Једна од предности овог смера је и мањи број ученика у одељењу. Већи део наставе рачунарских предмета одвија се у групама од  по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава квалитетнији  рад, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Како уписати  ИТ одељење?

Ученик који жели да упише ИТ одељење полаже тест из математике на коме може да оствари највише 240 бодова, а сматра се да је положио пријемни ако је остварио најмање 120 бодова на тесту. Важно је напоменути да наша школа организује бесплатне припремне часове математике за осмаке који су изразили интересовање за овај смер.

Информатички предмети које ће ученици имати током четворогодишњег школовања  су:

  • Програмирање
  • Примена рачунара
  • Објектно оријентисано програмирање
  • Базе података
  • Програмске парадигме
  • Веб програмирање
  • Рачунарски системи
  • Оперативни системи и рачунарске мреже

Предмети који се слушају у групама:

Више информација о овом смеру можете погледати на следећем линку:

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/pravilnik-spec-skole-gimn.pdf