ГимназијаИнтерна едукација

Семинар о формативном оцењивању

У суботу, 22.4.2023. у клубу „Гимназијалац“ одржан је семинар на тему: Формативно оцењивање (кат.бр. 774; K2, K19, K23; P2). Семинар су релизовали Славко Ђокић и Снежана Стаматовић из Пожеге. Група професора наше школе је имала прилику да се упозна са законском регулативом и карактеристикама формативног оцењивања, као и начином бележења описа постигнућа, ангажовања и препорукама за даље напредовање, што су елементи  које та оцена треба да садржи.