Гимназија

Ogledni čas likovne kulture

U četvrtak, 14. marta za vreme 6 časa u 2/2 realizovan je  ogledni čas sistematizacije koji se izvodi uz pomoć Plickers alata. Plikers je jednostavna alatka koja ne zahteva nikakav učenički pribor, može se izvesti u formi kviza, pitanja su zatvorenog tipa, a rezultati kviza se predstavljaju u tabelama i procentualno i brojčano, tako da su  odmah pristupačni za analizu postignuća  na času.

Ovaj alat je odličan za jednostavnu, brzu  i inovativnu proveru znanja u razredu. Učenici koriste  papire kartice koje su  jedinstvene za svakog pojedinog učenika, koje  izgledom podsećaju na QR kodove. Nakon postavljenog pitanja svi učenici prikazuju svoj odgovor pravilnim položajem kartice, a nastavnik svojim mobilnim telefonom skenira sve kartice i na taj način prikuplja rezultate. Primena ovog alata, učinila je čas  zanimljivijim, a motivacija učenika je bila povećana.