Корона

Недељни оперативни план

Posted on

Недељни оперативни план у обављању васпитно-образовног рада у новонасталој ситуацији; организације, спровођења и праћења учења на даљину за период 16.3.-20.3.2020.   активност Носиоци активности   напомена Обавештења за родитеље, ученике и наставнике Директор школе, стручни сарадник, наставник задужен за одржавање школског сајта 16.3.2020. Обавештења су прослеђена свим наставницима путем вибер групе гимназијских професора, путем мејла; […]