Друштвено-језички смер

Овај смер је за гимназијалце који желе да наставе студирање на неком од следећих факултета: филозофском, филолошком, факултету политичких наука, дефектолошком, учитељском или било ком који изучува језике или друштвене науке. Овај смер је за ученике који желе да буду: професор, судија, адвокат, историчар, новинар, водитељ, преводилац, психолог…

Друштвено-језички смер пружа најопштије знање и културу, учење страних језика, који ће помоћи ученицима да комуницирају са вршњацима из целог света. Који год факултет да ученици упишу после гимназије, опет су им битни језици. На овом смеру се учи енглески, француски и немачки језик.

Наставни план од I до IV разреда – број часова недељно

Предмет Први разред 37 радних недеља Други разред 35 радних недеља Трећи разред 36 радних недеља Четврти разред 32 радне недеље
Српски језик и књижевност 4 4 5 5
Први страни језик 2 3 5 4
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2 2
Устав и права грађана 1
Социологија 3
Психологија 2
Филозофија 2 3
Историја 2 2 3 3
Географија 2 2 2
Биологија 2 2 2
Математика 4 3 2 2
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2
Рачунарство и информатика 2 2 2 2
Музичка култура 1 1 1 1
Ликовна култура 1 1 1 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Изборни предмет – грађанско васпитање или верска настава 1 1 1 1