Лице за заштиту података о личности

Сходно члану 56 Закона о заштити података о личности, директор Гимназије у Великој Плани је донео одлуку о именовању лица за заштиту података о личности.

Именовано лице је :

Споменка Милошковић

тел. 026 514 059

mejl:  spomenkamilos@gmail.com