Школски одбор

Школски одбор је највиши управни орган школе. Чине га по три представника из: локалне самоуправе, Савета родитеља и наставничког већа.

Састав гимназијског школског одбора је следећи:

  1. ЗОРАН ЈЕВТИЋ, локална самоуправа
  2. ИВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, локална самоуправа
  3. СТЕФАН ЗЛАТКОВ, локална самоуправа
  4. ВЕСНА СТОЈКОВИЋ, наставничко веће
  5. ТАТЈАНА КОЧИЋ, наставничко веће
  6. ПРВУЛОВИЋ МИРОСЛАВ, наставничко веће
  7. ВЕСНА СИМИЋ, Савет родитеља
  8. ЈЕЛЕНА СТАНОЈЛОВИЋ, Савет родитеља
  9. др КРСКА ВЕЛИЧКОВИЋ, Савет родитеља