Школски одбор

Школски одбор је највиши управни орган школе. Чине га по три представника из: локалне самоуправе, Савета родитеља и наставничког већа.

Састав гимназијског школског одбора је следећи:

  1. Душан Милосављевић, локална самоуправа
  2. Радован Маринковић, локална самоуправа
  3. Владан Стефановић, локална самоуправа
  4. Маја Грујић, наставничко веће
  5. Тања Гојаковић, наставничко веће
  6. Снежана Милошевић, наставничко веће
  7. Љубодраг Ковачевић, Савет родитеља
  8. Јелена Станојловић, Савет родитеља
  9. др Крска Величковић, Савет родитеља