Упис

Број предвиђених места је:

  • 60 ученика за општи тип
  • 30 ученика за друштвено-језички смер

Шифре смерова су:

  • општи тип: POVP GA 4R03S
  • друштвено-језички смер: POVP GA 4R01S