Гимназија

Нова опрема у кабинетима информатике

          Пројекат „Опремања кабинета информатике „реализован је захваљујући средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Опрема у вредности од 1.200.000,00  динара коју чине 32 рачунара са неопходним пратећим додацима, 3 лаптопа, 2 пројектора, 2 штампача, 2 пројекциона платна постављена је у два информатичка кабинета.

         

          „Живимо у времену напредних технолологија где информатичка писменост представља писменост савременог друштва и зато верујем да су добијена средства уложена у сврху побољшања наставе, унапређења целоживотног учења, лакше комуникације, решавања проблема, рада на подацима и информацијама и обогаћивању дигиталне писмености“ истакла је директорка Гимназије Влатка Милосављевић обраћајући се присутним на свечаности тим поводом.

         

          Рачунари који су раније били у кабинету, распоређени су по учионицама и кабинетима тако да сада све учионице и кабинети имају рачунаре, а заступљеност интернета у школи је око 90%. Гимназија  од септембра користи електронски дневник, а АМРЕС мрежа је у школи присутна од 2015  године и од тада коришћење интернета је бесплатно.

         

          „Драго ми је да наша Гимназија иде путем дигитализације и примене нових метода наставе и учења“ завршила је своје излагање директорка.