Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења школе. Овај орган има саветодавно улогу и брине се да ученици и родитељи добијају правовремене информације о раду школе као и да утиче на одлуке школе у циљу побољшања услова у којима се одвија васпитно-образовни рад.

Састав Савета родитеља за школску 2018/2019. годину је следећи:

 1. ЈЕЛЕНА ЖИГИЋ
 2. ВЕРИЦА СТОЈКОВИЋ
 3. БИЉАНА КОТОРЧЕВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА СТАНОЈЛОВИЋ
 5. др.КРСКА ВЕЛИЧКОВИЋ
 6. СВЕТЛАНА МАРТИНОВИЋ
 7. ВЕСНА СИМИЋ
 8. СОЊА СТАНОЈЕВИЋ
 9. ДАНИЕЛ РАНКОВИЋ
 10. ЉУБОДРАГ КОВАЧЕВИЋ
 11. МИОДРАГ ШКОРИЋ
 12. СВЕТЛАНА РАЈКОВИЋ