Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења школе. Овај орган има саветодавно улогу и брине се да ученици и родитељи добијају правовремене информације о раду школе као и да утиче на одлуке школе у циљу побољшања услова у којима се одвија васпитно-образовни рад.

Састав Савета родитеља за школску 2019/2020. годину је следећи:

 1. Ана Бошковић
 2. Тања Грчки Арсић
 3. Сања Николић
 4. Љубодраг Ковачевић
 5. Миодраг Шкорић
 6. Данијела Стојиловић
 7. Весела Ивановић
 8. Верица Стојковић
 9. Светлана Рајковић
 10. Јелена Станојловић
 11. др.Крска Величковић
 12. Светлана Мартиновић