Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења школе. Овај орган има саветодавно улогу и брине се да ученици и родитељи добијају правовремене информације о раду школе као и да утиче на одлуке школе у циљу побољшања услова у којима се одвија васпитно-образовни рад.

Састав Савета родитеља за школску 2017/2018. годину је следећи:

 1. ЈЕЛЕНА ЖИГИЋ
 2. ВЕРИЦА СТОЈКОВИЋ
 3. БИЉАНА КОТОРЧЕВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА СТАНОЈЛОВИЋ
 5. др.КРСКА ВЕЛИЧКОВИЋ
 6. СВЕТЛАНА МАРТИНОВИЋ
 7. СИМИЋ ВЕСНА
 8. СТАНОЈЕВИЋ СОЊА
 9. РАКИЋ МАРИЈА
 10. СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН
 11. ГАРИЋ НЕНАД
 12. ЈОВАНОВИЋ СЕНА