ГимназијаЕразмус

Радионице за учеснике Еразмус пројекта

У оквиру  припрема за учешће ученика у активностима тзв дисеминације – ширења  пројектних резултата пројекта ”Припрема, позор, МАТУРА, сад!”  (Ready, steady, STATE GRADUATION, go!), реализоване су две обука за ученике  и једна евалуативна активност 23. априла и 07.   маја.

Реализоване су обуке:

  • ”Радионица као модел групног рада” са циљем да се ученици упознају са предностима радионице у односу   nа  друге  едукативне моделе  као и  са  структуром,  правилима  и временском динамиком  радионичког модела рада и томе када је она најефикаснији модел. Учесници су својим динамичним активностима током радионице ”о радионици” показали колико је она пожељна и да је штета што се чешће не користи у ситуацијама и на темама које су су прикладне за овај начин рада.
  • ”Вештине презентације” са циљем унапређења комуникационих вештина и јавног наступа ученика. Током радионице разматрана је улога ии значај невербалне комуникације /израз лица, став и држанје тела, рад руку…) у преношењу порука. Такоће, тема је било и то како уобличити порука да она заиста доспе до онога коме је намењена и да постигне свој циљ.
  • Евалуативна активност реализована је маја. И у оквиру те активности ученици су  процењивали  и увежбавали своје  радионичарске вештине и вештине презентацијеи јавног наступа.
  • Први јавни наступи реализовани су на ЧОС-овима у Гимназији када су учесници Пројекта”Припрема, позор, МАТУРА, сад!” приказивали циљеве и исходе мобилности  у Словенији.