ГимназијаЕразмус

Ширење пројектних резултата

Учесници Еразмус пројекта започели своје активности планиране за  другу фазу пројекта. У складу са тим они су, након едукације коју су добили кроз две обуке и једну евалуативну активност од школског психолога, извели радионице у  гимназијским одељењима. Они су, подељени у 5 група, припремили своје “наступе” за сва одељења наше школе. Том приликом, приказали су кратак филм са секвенцама из Словеније и поделили своја искуства са присутнима.